הסמינרים המתקדמים של קרן תקווה נועדו לספק לאנשי מקצוע מצטיינים מרחבי העולם הזדמנות ללמוד רעיונות גדולים, כתבי מופת וסוגיות שעל סדר היום מפי כמה מהוגי הדעות ואנשי המעשה המובילים בעולם. משתתפי הסמינר יקבלו מלגה שתכסה את הוצאות האש”ל שלהם בניו-יורק או בירושלים לאורך שהותם שם.

סמינרים קרובים

 

היהדות והחופש

ניו-יורק, 12 עד 16 בספטמבר 2016
מנחים: יורם חזוני, רות וייס, ומאיר י’ סולובייצ’יק
מלגות: 1,000 דולר לתושבי אזור ניו-יורק; 2,000 דולר לתושבי ארצות הברית; 3,000 דולר לבאים מחוץ לארצות הברית
מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

200x200-judaismandfreedom5 width=האם, לנוכח הסכנות החדשות של תקופתנו, הגיע הזמן לבחינה מחודשת של הפוליטיקה היהודית? אילו היבטים של הליברליזם ראוי שנחזק, ובאילו היבטים שורר מתח ממשי בין הליברליזם המודרני לבין האינטרסים היהודיים? האם יש מקום לשקול מערכת ערכים פוליטית חדשה, כזו המצדדת במחויבות דתית ובשמירה על חופש הדת, משקמת את מוסריותה המושמצת של ההגנה העצמית, מאמינה במשפחה היהודית המסורתית, מוקירה את הלאומיות היהודית, ומעודדת משק חופשי? בקצרה, כיצד תיראה השקפה שמרנית על הפוליטיקה היהודית, ואיך היא תאזן בין המסורת היהודית לבין צורכי השעה של העם היהודי והמדינה היהודית?

להרחבה


עתידה של מדינת הרווחה

ירושלים, 6 עד 10 בנובמבר 2016
מנחה: כריסטופר דה-מוּת
מלגה: 4,000 שקל
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

200x200-crisisofthewelfarestateרבות מן המדינות הדמוקרטיות המתקדמות בעולם נתקלו בשנים האחרונות בקשיים כלכליים ניכרים: שווקים קורסים, חוב גדל, צמיחה נמוכה, אבטלה גבוהה, וחרדה גוברת בציבור סביב הקיפאון בשכר. הדיון הציבורי מתלהט סביב השאלה מה לעשות – יותר הוצאות ממשלתיות או פחות, יותר תחרות או יותר אסדרה – אך למעשה, רק מדינות מעטות אימצו רפורמות רציניות ובנות-קיימא לקראת אתגרי העשורים הבאים. בסמינר נתבונן לאחור וקדימה: במבט לעבָר, ננסה להבין מדוע מדיניויות כלכליות מסוימות מצליחות ואחרות כושלות; במבט לעתיד, ננסה להעריך חלופות שונות לשימור החוסן הכלכלי הלאומי והלכידות החברתית בעידן של שינוי סדרי עולם בידי הגלובליזציה, הזדקנות האוכלוסיות, טכנולוגיות חדשות ושינויים תרבותיים דרמטיים באורח החיים ובערכים.

להרחבה


ליברליזם, שמרנות וציונות

ניו-יורק, 14 עד 18 בנובמבר 2016
מנחים: פיטר ברקוביץ ועשהאל אבלמן
מלגות: 1,000 דולר לתושבי אזור ניו-יורק; 2,000 דולר לתושבי ארצות הברית; 3,000 דולר לבאים מחוץ לארצות הברית
מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

האם הציונות היא רעיון מהפכני, או שיבה אל מורשת עתיקה? בין חוזי הציונות המודרנית היו שתיארו אותה כמהפכה פרוגרסיבית, והיו אחרים שבעיניהם היא הייתה מיזם שמרני של השבת עטרה ליושנה. המשך למחלוקת זו נמצא היום בשני המחנות הפוליטיים העיקריים בישראל – שמאל פרוגרסיבי וימין שמרני. בחו”ל, פרוגרסיבים ושמרנים אינם רואים את ישראל עין בעין; אלו ואלו מוצאים בחייה הציבוריים המורכבים של ישראל הדים למחויבויות האידיאולוגיות שלהם עצמם. בסמינר מתקדם זה נתחקה אחר ההיסטוריה של הישגה הגדול של הציונות, ונעיין במבחר כתבים ציוניים – כל זאת על רקע המסורות הפוליטיות הליברליות והשמרניות של המערב.

להרחבה


הברית היהודית-נוצרית: עבר, הווה ועתיד

ניו-יורק, 5 עד 9 בדצמבר 2016
מנחים: מאיר סולובייצ’יק ורוברט ניקולסון
מלגות: 1,000 דולר לתושבי אזור ניו-יורק; 2,000 דולר לתושבי ארצות הברית; 3,000 דולר לבאים מחוץ לארצות הברית
מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

200x200-jewsandchristiansבימים אלה, ימי קריסה חברתית ורפיון ידיים פוליטי בארצות הברית, מה מצבה של הברית היהודית-נוצרית שם? מה אפשר לעשות כדי לחזק שותפות מוסרית ופוליטית זו ולהעמיקה, תוך שמירה על ההבדלים התיאולוגיים בין האמונה היהודית לבין האמונות הנוצריות? מהו יחסם של מגזרים שונים בעולם הנוצרי האמריקני כלפי עם ישראל ומדינת ישראל, ומה חושבים מגזרים שונים ביהדות ארצות הברית על הנוצרים האמריקנים? מה יכולים יהודים ונוצרים ללמוד זה מזה, ולתרום זה לזה, כשותפים ממשיכי-מסורת בעידן חילוני?

להרחבה

 

סמינרים קודמים בהגות יהודית

מהי שמרנות יהודית?

מועד: 16–20 בנובמבר 2015, ד’-ח’ בכסלו תשע”ו
מרצים: אריק כהן, מאיר סולובייצ’יק וויליאם קריסטול
מלגות השתתפות: $1,000 לתושבי אזור ניו-יורק, $2,000 לתושבים אזורים אחרים בארה”ב, $3,000 לישראלים ולתושבי חוץ אחרים

200x200-jewish_conservatismהאם, לנוכח הסכנות החדשות של תקופתנו, הגיע הזמן לבחינה מחודשת של הפוליטיקה היהודית? אילו היבטים של הליברליזם ראוי שנחזק, ובאילו היבטים שורר מתח ממשי בין הליברליזם המודרני לבין האינטרסים היהודיים? האם יש מקום לשקול מערכת ערכים פוליטית חדשה, כזו המצדדת במחויבות דתית ובשמירה על חופש הדת, משקמת את מוסריותה המושמצת של ההגנה העצמית, מאמינה במשפחה היהודית המסורתית, מוקירה את הלאומיות היהודית, ומעודדת משק חופשי? בקצרה, כיצד תיראה השקפה שמרנית על הפוליטיקה היהודית, ואיך היא תאזן בין המסורת היהודית לבין צורכי השעה של העם היהודי והמדינה היהודית?

קראו עוד


מסורת וחופש: פילוסופיה, תיאולוגיה, ספרות

מועד: כ”א בסיוון עד א’ בתמוז תשע”ה, 8–18 ביוני 2015 (שבועיים)
מרצים: יובל לוין, הרב יעקב שכטר, פרופ’ רות וייס
מלגות השתתפות: $2,000 לתושבי אזור ניו-יורק, $3,500 לתושבים אזורים אחרים בארה”ב, $5,000 לישראלים ולתושבי חוץ אחרים

210x210-tradition_and_freedom-sbמהי מסורת? לשם מה היא נחוצה? האם המסורת מגבילה את החופש, או שמא היא תנאי הכרחי לקיומו? אילו צורות משטר מעודדות אורחות חיים מסורתיים, ואילו מכתימות את העבר בשם הקדמה והחדשנות? מיהם יריביה האינטלקטואליים של המסורת, ומה היה תפקידה בשגשוגם של עם ישראל ושל המערב? השאלות הללו תיבָּחנה בסמינר לאורם של שלושה גופי ידע מובחנים, הנוגעים כולם ליהדות בת זמננו. בעזרת ד”ר יובל לוין, איש מדע המדינה וחקר המדיניות, נעיין באחדים ממוקדי המתח בין הפילוסופיה למסורת בהגות המערבית, ובין החופש למסורת בפוליטיקה המודרנית; הרב ד”ר יעקב שכטר יראה לנו כיצד משתקפים בהגות הרבנית נושאים דומים, וביניהם גם תפקידו של “הזיכרון המשותף” בתרבות היהודית, מקומה של המסורת בעולם המקדֵש את האוטונומיה האישית ואת בחירותיו של הפרט, והאתיקה החתרנית של כפיפוּת לְמערכת “אמתוֹת התגלותיות”; ופרופ’ רות ויס תעזור לנו לראות דרך עדשת הספרות היהודית כיצד ממשיכים המאבקים הישנים בין מסורת ומודרנה לעצב את הדילמות העכשוויות שלנו.

קראו עוד


היהודים והכוח: ספרות, פילוסופיה, פוליטיקה

12-1 בדצמבר 2014 , ט’-כ’ בכסלו תשע”ה

מרצים: רות וייס, רן ברץ, ואליוט אברמס
שפת ההוראה: אנגלית
מלגה: $2,000 (תושבי אזור ניו יורק); $3,500 (תושבי ארה”ב אחרים); $5,000 (המגיעים מחוץ לארה”ב)

fall2014-jews_power-thumb-200x200

לאורך כמעט אלפיים שנה השיג עם ישראל הישגים כבירים ותרם תרומה מכרעת לציוויליזציה המערבית אף שחסר לו יסוד אחד, היסוד המגדיר אומות יותר מכל יסוד אחר: הכוח המדיני והצבאי להגן על האזרחים ולקיים ריבונות בארץ משלו. כעת, משנתחדשה ריבונות עם ישראל בארצו, מה צריך להיות יחסן של היהדות ושל המסורת היהודית לכוח הפוליטי והצבאי? בסמינר נדון בדילמות הנוגעות לכוח היהודי, בהדרכתם של פרופ’ רות וייס מאוניברסיטת הארוורד, איש הפילוסופיה ועורך אתר ‘מידה’ ד”ר רן ברץ, והמומחה למזרח התיכון אליוט אברמס שכיהן כמשנה ליועץ לביטחון לאומי בממשל האמריקני. מתוך עיון בתנ”ך, בספרות יהודית מודרנית, בביוגרפיות של מדינאים יהודים ובמגוון מקרי מבחן היסטוריים, נתחקה אחר הנפש היהודית ואחר המציאויות של המצב היהודי הפוליטי המודרני.

קראו עוד


התנ”ך והמצוינות היהודית

30 בנובמבר – 4 בדצמבר 2014 , ח’-י”ב בכסלו תשע”ה

מרצה: ד”ר מיכה גודמן
שפת ההוראה: אנגלית
מלגה: $2,000 (תושבי ישראל); $3,000 (המגיעים מחוץ לישראל)

fall2014-hebrew_bible-thumb-200x200

התנ”ך עיצב את אישיותם ואת חזונם של אישים יהודים דגולים בעידן המודרני, בתחומי הפוליטיקה, חיי הדת, הפילוסופיה והספרות. הסמינר, בהדרכת חוקר מחשבת ישראל ד”ר מיכה גודמן, יתמקד בדמויותיהם של שורת אישים בני המאה-העשרים, ביניהם דוד בן-גוריון, ש”י עגנון, לאו שטראוס והרב יוסף דב סולובייצ’יק, ויבחן כיצד תרמה השתקעותם בלימוד התנ”ך לעיצוב תפיסת עולמם. סביב כל אישיות נלמד קטעים מקראיים שהשפיעו עליה, לצד מאמרים, סיפורים ועובדות שיפיחו חיים במשנתה ובהישגיה.

קראו עוד

 

סמינרים קודמים באסטרטגיה צבאית ומדינאות

האם ישראל לבדה? העבר, ההווה והעתיד של יחסי ארה”ב-ישראל

מועד: 14–18 בדצמבר 2015, ב’-ו’ בטבת תשע”ו
מרצים: מייקל דוראן, אליוט אברמס וצ’רלס קראוטהאמר
מלגות השתתפות: $1,000 לתושבי אזור וושינגטון, $2,000 לתושבים אזורים אחרים בארה”ב, $3,000 לישראלים ולתושבי חוץ אחרים

200x200-israel_aloneבשנים האחרונות התגלעו מתחים במערכת היחסים שבין ארצות הברית וישראל. בין המדינות שוררות מחלוקת מהותית בשאלות של מדיניוּת, והאמון ההדדי בין מנהיגיהן מדורדר. האם זהו משבר אמתי? האם מתחוללת תמורה יסודית ביחסי ישראל-ארה”ב? האם ישראל נותרה לבדה במזרח התיכון הנעשה מסוכן מיום ליום? הסמינר, בהנחייתו של מייקל דוראן, מומחה בעל שם בענייני המזרח התיכון ולשעבר בכיר במועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית, יבחן את העבר, את ההווה ואת העתיד של היחסים האסטרטגיים בין ישראל וארצות הברית.

קראו עוד


אסטרטגיה גרעינית ומשבר הסדר העולמי

מועד: 2–6 בנובמבר 2015, כ’-כ”ד בחשוון תשע”ו
מרצים: אריק אדלמן וסטיבן רוזן
מלגות השתתפות: $1,000 לתושבי אזור וושינגטון, $2,000 לתושבים אזורים אחרים בארה”ב, $3,000 לישראלים ולתושבי חוץ אחרים

300x300-nuclearהאם אנו נכנסים לעידן חדש ומסוכן של תפוצת נשק גרעיני? לְעולם שבו הפעלת נשק גרעיני היא אפשרות מתקבלת על הדעת, או אפילו האפשרות הסבירה ביותר? האם לָעולם הדמוקרטי, ובתוכו ארצות הברית וישראל, יש אסטרטגיה לשימור הסֵדֶר ולהתגוננות בעולם-החדש-האמיץ הזה? בעזרתם של מנחי הסמינר – תת-מזכיר ההגנה לשעבר אֶריק אדלמן, שעזר בניהול תיק הגרעין בממשל בוש, ופרופ’ סטיבן רוזן, איש הארוורד ואסטרטג גרעין מן הבולטים בארצות הברית – ננסה להעריך את האתגרים האסטרטגיים, המוסריים והפוליטיים של העידן הגרעיני הנוכחי.

קראו עוד


מוסר לחימה

מועד: ח’–י”ב באייר תשע”ה, 27 באפריל עד 1 במאי 2015 (שבוע אחד)
מרצים: פרופ’ סטיבן רוזן והגנרל ג’יימס דובּיק
מלגות השתתפות: $1,000 לתושבי אזור ניו-יורק, $2,000 לתושבים אזורים אחרים בארה”ב, $3,000 לישראלים ולתושבי חוץ אחרים

ethicsofwarthumbnailמשתתפי הסמינר ידונו בהיבטיה המוסריים של המלחמה, תוך עיון במקרי מפתח ובכתבי מופת מן ההיסטוריה הצבאית-מדינית. כיצד נראות בעינינו היום הכרעות מוסריות של עמים לוחמים קדומים, כגון אלו של האתונאים כפי שהן משתקפות בדיאלוג המֶלי, ואלו של בני ישראל כפי שהן מצטיירות בספר יהושע? מדוע הופצצו ערי גרמניה ויפן במלחמת העולם השנייה? מדוע לא הופצץ מחנה ההשמדה באושוויץ-בירקנאו? האם נכון להשתמש בעינויים בחקירת שבויים במסגרת המלחמה בטרור? מה עמדתנו כלפי הרעבת אזרחים, כמו במצור הבריטי על גרמניה במלחמת העולם הראשונה? ומה באשר למלחמות מן התקופה האחרונה, כגון המלחמות בבוסניה, בעיראק ובעזה? ובאשר לדילמות עתידיות, כגון אלו שיצוצו אם המזרח התיכון יתגרען? בניתוח המקרים והסוגיות המוסריות, בעזרתם של הגנרל ג’יימס דוביק וסטיבן רוזן, נביא בחשבון דילמות מדיניות ואסטרטגיות. על ידי כך, השיפוט המוסרי של ההחלטות מתי וכיצד להילחם ייצא משכבת הבידוד שהוא עטוף בה לפעמים, ויעוגן בתוך המציאות החיה שהמנהיגים והאזרחים נתונים בה.

קראו עוד


המלחמה – מקורותיה וסיבותיה

מועד: 30-28 באפריל 2015
מרצים: בהנחיית פרופסור אליוט כהן
מלגות השתתפות: $1,000

“מלחמה היא מרכיב מתמיד בניסיון האנושי עוד מן הזמן שלפני הציביליזציה”, כותב דונלד קגן בספרו החשוב על מקורותיה של המלחמה ושימור השלום. עבור ישראלים רבים, מלחמה וההתכוננות לה הן חלק מובהק מחייהם. למרות זאת, הן בעולם המערבי והן בישראל מעטים בלבד מנסים לרדת לשורש תופעת המלחמה באופן אינטלקטואלי, לדון במקורותיה וסיבותיה, ולפענח את שכיחותה הרבה בקיום האנושי.

“הרוצה בשלום ייכון למלחמה” אמרו הרומאים, אך קגן מוסיף אזהרה: “עבור רבים בעולם המודרני למילה כוח יש צליל לא נעים”. אכן, העיסוק במלחמה עשוי להיות מרתיע לעתים, אך בשל היותה עובדה קבועה בחיינו, מוטב שנעמיק בהבנתה.

קראו עוד


מנהיגות בזמן מלחמה: לינקולן וצ’רצ’יל ברגעי ההכרעה

מועד: 18-16 ביוני 2015
מרצים: בהנחיית פרופסור אליוט כהן
מלגות השתתפות: $1,000

210x210-tradition_and_freedom-sbבמלחמה עומדים מנהיגים במבחן העליון של כהונתם. במלחמה הם נדרשים למצות את כישוריהם, לרכז את משאבי החברה שתחת אחריותם, ולהוביל את אומתם לניצחון. מלחמה איננה מבחן הוגן: הציפיה לניצחון גדולה, והמחיר של כישלון נורא. אלא שגם ההיסטוריה איננה תמיד הוגנת, והיא מזמנת מנהיגים למבחן זה לעתים קרובות.

כיצד התמודדו עם אתגר המלחמה מנהיגים ידועי שם? היכן מיקדו את מאמציהם, איזו אסטרטגיה אימצו, אילו שיקולים הביאו בחשבון, מה הדגישו בדרך לניצחון, ואיך קיבלו החלטות? נבחן את הסוגיה על-ידי בחינת פועלם ופיקודם של שני מנהיגים היסטוריים – אברהם לינקולן ווינסטון צ’רצ’יל – שניצחו בשתי מלחמות ששינו את פני ההיסטוריה. בנוסף, נשווה ונבחן את הרלוונטיות של הלקחים הללו עבור ישראל.

קראו עוד

תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל

13-9 בנובמבר 2014 , ט”ז-כ’ בחשוון תשע”ה

מרצה: אלוף (מיל’) יעקב עמידרור
שפת ההוראה: עברית
מלגה: $2,000 (תושבי ישראל); $3,000 (המגיעים מחוץ לישראל)

fall2014-israeli_natsec-thumb-200x200רוב אזרחי ישראל מכירים את החוויה הצבאית מבפנים. הם שירתו בצה”ל, ורבים מהם ממשיכים ומשרתים במילואים. ואף על פי כן חסר בישראל שיח ציבורי ברמה גבוהה על רבות מסוגיות היסוד הנוגעות ליכולות הצבאיות של כוחות הביטחון. הקורס, בהדרכת היועץ לביטחון לאומי לשעבר, האלוף במיל’ יעקב עמידרור, יתמקד בשלוש סוגיות מרכזיות, שהיעדר הדיון הציבורי הרציני בהן מטריד במיוחד: היעדרה של דוקטרינה ביטחונית כתובה ומוסכמת; שאלת גודלן היחסי של זרוע היבשה וזרוע האוויר בצה”ל; ואיום הטרור המשנה את פניו בהתמדה, והעשוי לאלץ את צה”ל לצאת למבצעים רחבי היקף בעתיד. תקוותנו היא שהדיונים בסמינר, והמשתתפים עצמם, יתרמו תרומה מרכזית להגדרת צורכי הביטחון האמתיים של ישראל בשנים הבאות.

קראו עוד

 

סמינרים קודמים בכלכלה ומדיניות ציבורית

חופש הדת באמריקה

7-3 בנובמבר 2014 , י’-י”ד בחשוון תשע”ה

מרצים: מאיר סולובייצ’יק ומייקל מקונל
שפת ההוראה: אנגלית
מלגה: $1,000 (תושבי אזור ניו יורק); $2,000 (תושבי ארה”ב אחרים); $3,000 (המגיעים מחוץ לארה”ב)

fall2014-religious_freedom-thumb-200x200

מהו תפקידה של הדת בחיים הציבוריים בארצות-הברית, וכיצד אמורות קהילות דתיות להבין את חופש הדת? הסמינר, בהדרכתם של הרב מאיר סולובייצ’יק מישיבה יוניברסיטי והשופט הפדרלי בדימוס מייקל מקונל מבית-הספר למשפטים בסטנפורד, יבחן את הרקע ההיסטורי של רעיון חופש הדת באמריקה, את יסודותיו הפילוסופיים, ואת הוויכוח הציבורי העכשווי סביבו. על בסיס זה ינתחו המשתתפים מחלוקות פוליטיות ומשפטיות מרכזיות שהתגלעו בצומת שבין הפוליטיקה הדמוקרטית וחופש הדת, בנוגע לסוגיות כחוקי הנישואים, מימון בתי-ספר דתיים בכספי ציבור, מדיניות בריאות וביטוח, ואימוץ ילדים.

קראו עוד


הקפיטליזם ועתיד הדמוקרטיה

10–21 בנובמבר 2014 ,י”ז-כ”ח בחשוון תשע”ה

מרצים: יובל לוין וכריסטופר דה-מוּת’
שפת ההוראה: אנגלית
מלגה: $1,000 (תושבי אזור ניו יורק); $2,000 (תושבי ארה”ב אחרים); $3,000 (המגיעים מחוץ לארה”ב)

fall2014-capitalism-2-thumb-200x200

מהו היחס בין הקפיטליזם והדמוקרטיה? האם החופש הכלכלי משרת את החופש הפוליטי ומחזק אותו, או אולי רדיפת הרווח מקלקלת את התכונות המוסריות הנחוצות לקיום חופש פוליטי? האם הדמוקרטיה המודרנית מבטיחה כלכלה חופשית ומשגשגת, או שמא ערכי השוויון של האדם הדמוקרטי מחייבים הטלת מגבלות על השוק התחרותי והרחבה מתמדת של מדינת הרווחה? יובל לוין, העורך המייסד של National Affairs, וכריסטופר דה-מות’, לשעבר נשיא מכון American Enterprise Institute, יובילו את משתתפי הסמינר לעיון בשאלות היסוד של הכלכלה הפוליטית – תחילה בעזרת כתבי מופת מן ההגות הכלכלית והדמוקרטית המודרנית, ובהמשך דרך התבוננות במחלוקות בנות-זמננו ובדילמות של מדיניוּת המעסיקות כיום את המדינות הדמוקרטיות המתקדמות. יחתמו את הסמינר עיון במשבר הפיננסי של שנת 2008, ודיון בשאלה אם כלכלה חופשית היא תנאי לחברה טובה, ואם חברה המחויבת לחירות יכולה להעמיד גם סדר חברתי צודק וציבור אזרחים בעל מידות טובות.

קראו עוד

 

סמינרים קודמים במחשבה חברתית

אלוהים, פוליטיקה ועתיד אירופה

מועד: מועד: 10–13 בנובמבר 2015, כ”ח בחשוון – א’ בכסלו תשע”ו
מרצה: ג’ורג’ וייגל ודניאל ג’ונסון
מלגות השתתפות: $1,000 לישראלים, $3,000 לתושבי מחו”ל

200x200-europeהאם המשבר האירופי הוא משבר של הציוויליזציה המערבית כולה? האם המגמות המטרידות יכולות להתהפך? אם כן, לאיזה סוג של רפורמה אפשר לצפות? ואם לא, כיצד תשפיע שקיעתה של אירופה על אמריקה, על היהודים ועל מדינת ישראל? ינחה את הסמינר ההיסטוריון, התיאולוג והאינטלקטואל בעל השם העולמי ג’ורג’ וייגל ויצטרף אליו דניאל ג’ונסון, עיתונאי נודע, סופר, ועורך מייסד של כתב-העת “סטנדפוינט” (Standpoint) .בעזרתם נבחן את המצב האירופי על מורכבויותיו הדמוגרפיות, התרבותיות, הדתיות והפוליטיות.

קראו עוד


יתרון הלאומיות

12-8 בדצמבר 2014 , ט”ז-כ’ בכסלו תשע”ה

מרצה: ד”ר ויליאם קריסטול
שפת ההוראה: אנגלית
מלגה: $2,000 (תושבי ישראל); $3,000 (המגיעים מחוץ לישראל)

fall2014-nationalism-thumb-200x200

האם גאווה לאומית היא מקור לשמחה או לדאגה? האם “אינטרס לאומי” הוא רעיון אצילי? האם יש עתיד ללאומים, והאם מן הראוי שיהיה להם עתיד? או שמא העולם צועד לקראת עידן חדש של בינלאומיות קוסמופוליטית, אידיאולוגיות על-לאומיות ושבטיות תת-לאומית? הסמינר, בהדרכתו של עורך ה-Weekly Standard ד”ר ויליאם קריסטול, יבחן את השאלות המדיניות והמוסריות הנוגעות ללאומיות ולמדינות הלאום. הסמינר ייפתח בעיון בטיעונים בזכות הלאומיות ונגדה, בעקבות כמה מכתבי המופת של ההגות המדינית המודרנית. בשלב הבא נתבונן מקרוב בשלושה “משטרים” – אירופה, אמריקה וישראל המודרנית – בעזרת מבחר כתבים קלאסיים, נאומים ומקרי מבחן.

קראו עוד


המסורת המערבית של החירות

20-16 בנובמבר 2014 , כ”ג-כ”ז בחשוון תשע”ה

מרצים: רן ברץ ופיטר ברקוביץ
שפת ההוראה: אנגלית
מלגה: $2,000 (תושבי ישראל); $3,000 (המגיעים מחוץ לישראל)

fall2014-tradition_liberty-thumb-200x200

בישראל, בארצות-הברית ובכל המדינות הדמוקרטיות במערב מתנהל ויכוח יסודי על מהותו של החופש. הסמינר, בהדרכתם של איש מדע המדינה מאוניברסיטת סטנפורד ד”ר פיטר ברקוביץ ואיש הפילוסופיה ועורך אתר ‘מידה’ ד”ר רן ברץ, יוקדש לעיון בעבר, בהווה ובעתיד של רעיון החופש ושל מסורת החירות. כיצד תורמת החירות לשגשוג ולאושר? מה מקומה ביהדות וכיצד היא קשורה לאופייה הייחודי של מדינת היהודים? עם אילו איומים חיצוניים ופנימיים היא מתמודדת במדינות המערב, ועל אילו משאבים – רוחניים, תרבותיים, פוליטיים וחומריים – יכולות הדמוקרטיות הליברליות להישען כדי לשמר את ההבטחה שכוננה אותן?

קראו עוד