Facebook Twitter LinkedIn
 

עתידה של מדינת הרווחהEnglish

ירושלים, 6 עד 10 בנובמבר 2016

מנחה: כריסטופר דה-מוּת

מלגה: 4,000 שקל

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

200x200-crisisofthewelfarestateרבות מן המדינות הדמוקרטיות המתקדמות בעולם נתקלו בשנים האחרונות בקשיים כלכליים ניכרים: שווקים קורסים, חוב גדל, צמיחה נמוכה, אבטלה גבוהה, וחרדה גוברת בציבור סביב הקיפאון בשכר. באירופה, ואפילו בארצות הברית, רעיונות סוציאליסטיים ופוליטיקאים סוציאליסטים יוצאים ממחסן הגרוטאות ונכנסים אל מרכז הדיון הציבורי. במקביל עולה כוחן של מפלגות לאומניות בלתי-סובלניות.

הדיון הציבורי מתלהט סביב השאלה מה לעשות – יותר הוצאות ממשלתיות או פחות, יותר תחרות או יותר אסדרה – אך למעשה, רק מדינות מעטות אימצו רפורמות רציניות ובנות-קיימא לקראת אתגרי העשורים הבאים. המדינות העשירות ביותר בהיסטוריה האנושית מגיעות לרגע של חשבון נפש; מדינת הרווחה שהתפתחה מאז מלחמת העולם השנייה על סף משבר.

בסמינר מתקדם זה נתעמק ברעיונות היסוד של מדינת הרווחה המודרנית, ונבחן את שלל צורותיה המוסדות באירופה, באסיה, באמריקה ובישראל. במבט לעבָר, ננסה להבין מדוע מדיניויות כלכליות מסוימות מצליחות ואחרות כושלות. במבט לעתיד, ננסה להעריך חלופות שונות לשימור החוסן הכלכלי הלאומי והלכידות החברתית בעידן של שינוי סדרי עולם בידי הגלובליזציה, הזדקנות האוכלוסיות, טכנולוגיות חדשות ושינויים תרבותיים דרמטיים באורח החיים ובערכים.

מנחה הקורס יהיה כריסטופר דה-מוּת, מן הבולטים שבכלכלנים ובהוגי המדיניות בארצות הברית. דה-מות עבד בממשל ניקסון ובממשל רייגן, לימד באוניברסיטת הארוורד, וכיהן עשרים שנה כנשיא מכון אנטרפרייז, מכון החשיבה השמרני היוקרתי ביותר בארצות הברית. כיום הוא עמית כבוד במכון האדסון בוושינגטון הבירה.

הסמינר מיועד לישראלים בעלי רקע רציני בתחום החשיבה הכלכלית והמדיניות הכלכלית, שיש להם עניין מקצועי בטיפוח רפורמה כלכלית בישראל. הוא יהיה שילוב בין קורס לבין קבוצת עבודה שתנסה לפתח דרך חשיבה חדשה על המדיניות הכלכלית בישראל. מטרתנו היא ליצור פורום שיברר אילו לקחים מעשיים יכול המשק הישראלי להפיק ממה שהתרחש במדינות אחרות, וימשיך לעבוד יחד גם לאחר סיום הסמינר – מתוך רצון לחזק את כלכלת ישראל בתקופה של שינויים כבירים ואי-ודאות.

משתתפי עבר בסמינרים מתקדמים של תקווה לא יתקבלו לסמינרים של סתיו 2016, אך הם יכולים לבקש להגיע כשומעים חופשיים.