Ivrit Facebook Twitter LinkedIn
השמאל, הימין ועתיד הציוויליזציה המערבית
הרצאה מפי דניאל ג’ונסון
תגובה מפי ויליאם קריסטול
מקום: בית אבי חי, רח’ המלך ג’ורג’ 44, ירושלים
תאריך ושעה: יום ה’, 2 ביוני, כה’ באייר, בשעה 19:00

הציוויליזציה המערבית נתונה למערך חסר תקדים של איומים מבחוץ: מהטרור האסלאמיסטי, דרך התוקפנות הרוסית והסינית, עד לתופעות לוואי של מדינות כושלות. היא נתונה גם לאיומים מבית, ובראשם התמוטטות מעמדם של הערכים היודיאו-נוצריים ושל הקפיטליזם הדמוקרטי.

אילו פתרונות מציעים הליברלים למצוקות הללו – ואילו פתרונות מציעים השמרנים? היש בכוחו של השמאל, או בכוחו של הימין, להיענות לאתגרי השעה? או אולי שתי המסורות הפוליטיות מתבוססות בהרגלי חשיבה מיושנים המסמאים את עיניהם מראות את גדול המשימה ומונעים מהן לפעול להיפוך המגמה של שקיעת המערב?

המרצה יציע אבחנה ותרופה לחולאים אלה של השמאל והימין, אך יוכל לספק רק ניחושים באשר לשאלה אם הדרג הפוליטי במערב מוכן לתהליך הריפוי הדרוש לו. עתיד הציוויליזציה המערבית תלוי במידת הצלחתו של ההווה להוריש לו במלוא חיוניותם את המטמונים האינטלקטואליים שנצברו בעבר.

    להרשמה