Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

מלחמה, אסטרטגיה ועתיד המזרח-התיכון

תכניות הקיץ של קרן תקוה       16—27 באוגוסט, 2015

שאלות נפוצות


 

מה תנאי הקבלה לתכנית?

התכנית מיועדת לסטודנטים מתקדמים לתואר ראשון ותלמידי תואר שני, בעלי ממוצע מצטבר של 80 לפחות, עברית ברמת שפת אם ואנגלית ברמה גבוהה.

 

מהם הסדרי הלינה והארוחות בזמן התכנית?

התכנית ממומנת באופן מלא על ידי קרן תקווה וכוללת לינה וארוחות מלאות לכל תקופת התכנית (ימות השבוע). כל התכניות יתקיימו במלון מעלה החמישה ליד ירושלים.

 

מהי קרן תקווה?

קרן תקווה היא מוסד פילנתרופי ומכון חשיבה אמריקני, ששם לו למטרה לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. הקרן עושה זאת באמצעות מפעלים חינוכיים ואינטלקטואליים, בהם באים לידי ביטוי מיטב ההוגים והתורות המדיניות, המוסריות, הכלכליות שהתפתחו במהלך ההיסטוריה.

תפיסת העולם של הקרן: בהכרתה הפוליטית הקרן היא ציונית; בהשקפתה הכלכלית היא מצדדת בשוק חופשי; בתפיסתה התרבותית היא בעלת נטייה מסורתית; ומבחינה אזרחית ודתית היא דוגלת בחירות הפרט. הקרן מעודדת דיון וויכוח ערים ופתוחים בין חלקי החברה הישראלית, בין ישראל לתפוצות, ובין ההגות היהודית לעולמית.

הקרן משקיעה במגוון רחב של יוזמות בישראל, בארצות הברית וברחבי העולם, ובכלל זה תכניות אקדמיות וחינוכיות, מענקי מחקר ופרסומים.