Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

כלכלה וחירות: בחינה של יסודות השפע

תכניות הקיץ של קרן תקווה | 3 בספטמבר – 14 בספטמבר

תיאור


בישראל, בארצות הברית ובעולם כולו מתנהל כיום ויכוח ציבורי בשאלת היחס בין חופש150x150-econ-150x150 פוליטי וחופש כלכלי. האם הקפיטליזם המודרני משרת את החופש הפוליטי ומחזק אותו, או שמא הרדיפה אחר האינטרס הכלכלי האישי מערערת את האופי המוסרי הדרוש לקיום שלטון עצמי? האם הדמוקרטיה המודרנית מבטיחה כלכלה חופשית ומשגשגת, או אולי האידיאלים השוויוניים של האדם הדמוקרטי מחייבים הטלת מגבלות על התחרות הכלכלית והרחבה מתמדת של מדינת הרווחה? האם החופש הפוליטי מוביל ליחסיות מוסרית? האם יכולות החברות החופשיות לטפח את המידות-הטובות האזרחיות הנחוצות לבניין החברה והאומה?

בסמינר “כלכלה וחירות: בחינה של יסודות השפע”, שתקיים הקיץ קרן תקווה, נעיין ביסודות החופש הפוליטי המודרני, במהותו של הקפיטליזם המודרני, ובנגיעתם של רעיונות חשובים אלה לחברה הישראלית העכשווית.

חלקו הראשון של הסמינר יתמקד בפילוסופיה מדינית. מתוך עיון בכתבי כמה מהוגיה המייסדים של הדמוקרטיה  המודרנית – כגון ג’ון לוק, ג’יימס מדיסון, אדמונד בֶּרק ואלקסיס דה-טוקוויל – נבחן את התפיסה שעל פיה תפקיד הממשלה לשמר את הזכויות המתבקשות-מאליהן של היחידים ולגונן עליהן; ששימור החופש הפוליטי מחייב סדר פוליטי וחוקתי מסוג מסוים; וששימור החברה החופשית מחייב את טיפוח המידות הטובות ואת קיומם של מוסדות כגון המשפחה, הדת, המסורת והארגונים הקהילתיים, אשר מממשים את החירות ומכוונים את הזכויות האישיות אל גבהים מוסריים.

בחלק השני נתמקד בפילוסופיה כלכלית. כלכלת השוק, כשהיא במיטבה, מעודדת את יצרניimage001-150x150 העושר לפרנס את עצמם ואת ילדיהם; מקדמת את המידות-הטובות המעשיות של היצרנות וההסתפקות-העצמית; ומדרבנת את היצירתיות האנושית לפעול להקלה על העוני ולשיפור חייהם של בני האדם. ועם זה, המשק החופשי עלול לטפח גם את הקמצנות, את תאוות הבצע ואת האינטרס העצמי הצר. הפילוסופים של הכלכלה, מאדם סמית ועד פרידריך האייק, נדרשו תמיד להסביר איך יכולות חברות לרתום למענן את המידות הטובות שכלכלת השוק מעוררת, ולמשול במידות הרעות שעלולות לפרוח בה.

בהישען על רעיונות יסוד אלה, נעיין בכמה מהאתגרים הכלכליים העומדים עתה בפני ישראל, ובפני המערב בכלל – ובתוכם הקושי של מדינת הרווחה להחזיק את עצמה, ההפכפכות של השווקים הפיננסיים, משבר הדיור, ותחייתם הפוטנציאלית של ערכים סוציאליסטיים.

מנחי הסמינר יהיו שניים מן הפילוסופים המדיניים והכלכלים הבולטים בעולם כיום: פיטר ברקוביץ ממכון הובר שבאוניברסיטת סטנפורד, וסמואל גרֵג ממכון אקטון. בין המרצים האורחים כמה מן האינטלקטואלים, החוקרים ומעצבי המדיניות המובילים בישראל.

ההרשמה נסגרה