Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינר "חכמתכם ובינתכם" חורף תש"פ

משרדי תקווה, ירושלים | ו' חשון – כ"ז אדר תש"פ

גולן להט

אוניברסיטת ת"א

ד”ר גולן להט, מומחה למחשבה מדינית, פילוסופיה והתנהגות פוליטית, הינו מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת ת”א ובבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. ספרו האחרון הינו “לחשוב מחדש על הקידמה: ההשלכות הפוליטיות של תורת ההכרה של קאנט” (פלגרב מקמילן, 2013). קדם לו הספר “הפיתוי המשיחי: עלייתו ונפילתו של השמאל הישראלי” (עם עובד). להט הינו עמית במכון להעצמת האזרח, ומרצה בקביעות במרכז ע”ש “יצחק רבין”, בבית החינוך של “דרך רוח” באוניברסיטת ת”א, ביחידה ע”ש דב לאוטמן בפקולטה לחינוך באוניברסיטת ת”א ובפני סגלי הפיקוד הבכירים והזוטרים בצה”ל.