Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינר "חכמתכם ובינתכם" חורף תש"פ

משרדי תקווה, ירושלים | ו' חשון – כ"ז אדר תש"פ

משה קופל

פורום קהלת

משה קופל הוא חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן ומשמש כיו”ר פורום קהלת. הוא קיבל את הדוקטורט שלו במתמטיקה ממכון Courant, והמשיך את מחקרו במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. תחומי המחקר העיקריים של ד”ר קופל במדעי המחשב כוללים למידה חישובית ותיאוריית הבחירה החברתית. עבודתו בתחום סיווג טקסט וזיהוי מחברים זוכה להצלחה רבה ונעשה בה שימוש נרחב ביישומים מסחריים, משפט וביטחון. פרופ’ קופל פרסם גם שני ספרים ומאמרים רבים על ספרות רבנית, עם דגש מיוחד על לוגיקה והסתברות. הוא גם ייסד וערך את כתב העת “הגיון”, אשר מוקדש לנושאים אלה.

פעילותו הפוליטית של פרופ’ קופל כוללת שותפות בניסוח שתי הצעות לחוקה עבור מדינת ישראל, כולל הצעה משותפת עם מיכאל איתן, לשעבר יו”ר ועדת החוקה והמשפט של הכנסת. כמה חוקים שניסח שפרופ’ קופל גם נחקקו בכנסת.