Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינר "חכמתכם ובינתכם" חורף תש"פ

משרדי תקווה, ירושלים | ו' חשון – כ"ז אדר תש"פ

רן ברץ

אתר מידה

רן ברץ הוא העורך המייסד של אתר ‘מידה’. ברץ לימד פילוסופיה, היסטוריה ומחשבה ציונית בשורה של מוסדות בישראל, בין היתר בתוכנית ‘אבני פינה’ של האוניברסיטה העברית. הוא גם חבר סגל בכיר ויועץ במדרשת עין-פרת. ברץ התמחה בפילוסופיה יוונית וכתב בתחום זה, בהצטיינות יתרה, עבודת דוקטור באוניברסיטה העברית. פרסם שלל מאמרי דעה, מסות ומאמרי מחקר בעיתונים וכתבי עת מובילים בישראל. כיהן כיועץ בכיר לענייני הסברה במשרד ראש הממשלה.