Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינר "חכמתכם ובינתכם" חורף תש"פ

משרדי תקווה, ירושלים | ו' חשון – כ"ז אדר תש"פ

יצחק ברוך רוזנבלום

ישיבת נהורא

הרב רוזנבלום גדל בבני-ברק ולמד בישיבות ‘קול תורה’ ו’מיר’ שבירושלים. לאחר נישואיו שימש כר”מ בכולל ‘אורייתא’ ורב קהילת ביהכנ”ס הגר”א בשכ’ גרין-פארק בקרית ספר. בתקופה זו ייסד וערך את כתב-העת התורני-אלקטרוני ‘דאצ’ה’, במסגרתו יצאו לאור 100 גיליונות. משך תקופה זו התפרנס מכתיבה ועריכה תורנית, בין היתר כחבר מערכת ‘מפעל תרי”ג מצוות’ ועורך בסדרת הספרים שיצאו על ידה. משמש כיום כר”מ בישיבת ‘נהורא’ שבמבוא-חורון, כמנהל רוחני ור”מ לשיעורי מחשבת-ישראל בישיבת ההסדר החרדית ‘דרך חיים’ שבגן-יבנה, וכעורך כתב-העת התורני ‘קולמוס’ היוצא לאור על ידי עיתון ‘משפחה’.