Ivrit Facebook Twitter LinkedIn
עתידה של האוניברסיטה
מרצה: פיטר ברקוביץ
מקום: בית אבי חי, רח’ המלך ג’ורג’ 44, ירושלים
תאריך ושעה: יום ה’, 17 במארס, ז’ באדר ב’, בשעה 19:00

רבים טוענים כי ללימודים ההומניים באוניברסיטה מצפה עתיד קודר. באוניברסיטאות רבות הרישום בחוגים למדעי הרוח מידלדל, והחוגים קטֵנים, מתמזגים ואף נעלמים. יש המאשימים בכך את החברה ואת התרבות העכשווית, אך יש המנסים גם לבחון אם פני הדברים בחוגים עצמם יכולים להיות אחרת. מחלוקות מתעוררות מדי פעם בשאלות כגון המתח שבין המחקר וההוראה, המתח בין המחויבות למתודולוגיות ישנות לבין רצון לעצב תוכניות לימודים חדשות, וזהות התכנים הראויים ללמידה: הקאנון הקלאסי או היבטים חדשניים.

אנו מזמינים אתכם להרצאתו של פיטר ברקוביץ, שתעסוק בשאלות הללו. ד”ר ברקוביץ ידבר על עתידה של האוניברסיטה, על משמעותו של חינוך ליברלי, ועל הדרכים ליישם חינוך זה במערב בכלל ובישראל בפרט.

ד”ר פיטר ברקוביץ הוא עמית בכיר במכון הובר שבאוניברסיטת סטנפורד, חוקר ופובליציסט, שמאמריו מתפרסמים בשורה ארוכה של כתבי עת ועיתונים בארצות הברית ובעולם כולו. מאמריו וספריו עוסקים בין היתר בממשל חוקתי, בזרמים רעיוניים בארצות הברית, בחינוך ליברלי, ביחסי ביטחון ומשפט, ובפוליטיקה של המזרח התיכון. ספרו האחרון, “שמרנות חוקתית”, הופיע לפני שנתיים בהוצאת מכון הובר.

    הרשמה    

לאחר הרשמתכם יישלח אליכם אישור במייל (לכל המאוחר שבוע לפני האירוע), אנא הדפיסו את האישור והביאו אותו עמכם לאירוע.

תוכלו ליצור קשר עם צוות קרן תקווה ישראל בכתובת studentim@tikvahfund.org.