Ivrit Facebook Twitter LinkedIn
חנוכה: כשההיסטוריה מתנגשת עם הפילוסופיה
מרצים: ד”ר עשהאל אבלמן וד”ר מיכה גודמן
מקום: מרכז מורשת בגין, ירושלים
תאריך ושעה: יום ד’, 9 בדצמבר, כ”ז בכסלו, בשעה 19:00

200x200-macsחנוכה הוא חג שערורייתי.
ההיסטוריה שלו חידתית.
משמעותו הפילוסופית תמוהה.
האקטואליות שלו משוועת.

עשהאל אבלמן עוסק בהיסטוריה, ומיכה גודמן – בפילוסופיה. לאור הנר השלישי של חנוכה הם ייפגשו לשוחח על סודות החג. בשעה שהם ינסו להאיר את ההיסטוריה של החג ואת הפילוסופיה שלו, ייתכן מאוד שגם משהו בישראליות שלנו יתבהר.

ד”ר עשהאל אבלמן הוא מנהל אקדמי בקרן תקווה וראש החוג להיסטוריה במכללת הרצוג. פרסם מאמרים בשורה ארוכה של כתבי עת אקדמיים ופופולריים.

ד”ר מיכה גודמן הוא ראש מדרשת עין-פרת ועמית בכיר במכון הרטמן. ספריו “חלומו של הכוזרי”, “סודותיו של מורה הנבוכים” ו”הנאום האחרון של משה” הופיעו בשנים האחרונות בהוצאת דביר.