Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינרי הקיץ של קרן תקווה

קרן תקווה שמחה להציג בפניך את תכניות הקיץ לסטודנטים בישראל. תכניות הקיץ שלנו תתמקדנה בשלושה תחומים מרכזיים: ציונות ויהדות, אסטרטגיה והמזרח-התיכון, וכלכלה וחירות. הסמינרים מיועדים לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להרחיב את השכלתם בתחומים הללו מזווית ייחודית ולא שגרתית במרחב האקדמי הישראלי. ירצו בסמינרים מיטב המרצים מישראל ומחו”ל.
אורך הסמינרים הוא שבועיים, והם יתקיימו במלון בירושלים, כולל לינה במקום. בנוסף, קבלה והשתתפות יזכו את הסטודנטים במלגה בת 1,000$
מועד אחרון להגשת מועמדות: 25 באפריל, 2017.

ציונות: מגלות לתחייה

מועד: 13 באוגוסט – 24 באוגוסט
מרצים:
עשהאל אבלמן ורות וייס

כלכלה וחירות: בחינה של יסודות השפע

מועד: 3 בספטמבר – 14 בספטמבר
מרצים:
פיטר ברקוביץ וסמואל גרג

אסטרטגיה, ישראל והמזרח התיכון

מועד: 13 באוגוסט – 24 באוגוסט
מרצים:
אליוט א’ כהן ועוזי ארד