Facebook Twitter LinkedIn
 

ניו יורק

היהודים והכוח: ספרות, פילוסופיה, פוליטיקהEnglish

בדצמבר 1-12 2014 , ט'-כ' בכסלו תשע"ה
שפת ההוראה: אנגלית
מועד האחרון להגשת מועמדות: 10 באוגוסט, 2014
מלגה: $2,000 (תושבי אזור ניו יורק); $3,500 (תושבי ארה”ב); $5,000 (המגיעים מחוץ לארה”ב)

fall2014-jews_power-thumb-200x200

לאורך כמעט אלפיים שנה, בין חורבן בית שני להקמת מדינת ישראל, חי העם היהודי בלי בית לאומי. במשך השנים הרבות הללו התקיימו קהילות יהודיות בארבע כנפות תבל על בסיס התרבות היהודית: שירה וספרות, לשונות ומנהגים, הלכה ואמונה. עם ישראל השיג בתקופה זו הישגים כבירים ותרם תרומה מכרעת לציוויליזציה המערבית, אף שחסר לו יסוד אחד, היסוד המגדיר אומות יותר מכל יסוד אחר: הכוח המדיני והצבאי להגן על האזרחים ולקיים ריבונות בְּארץ משלו.

כתוצאה מכך, מעצבי התודעה היהודית בגולה יצקו בהשתייכות הלאומית היהודית משמעויות חדשות, והדגש עבר מן הפוליטי אל המוסרי והקהילתי. דורות של יהודים שאפו לחיות כ”אור לגויים” וייחלו לסובלנותם ולחסותם של שליטי ארצות מגוריהם. אלא שבהיעדר מנגנונים של ממשל ושל הגנה עצמית, קהילות רבות חוו את סכנותיו של היעדר כוח. התלות הפוליטית בשליטים המקומיים הותירה את יהודי התפוצות פגיעים לאפשרות שייעשו שעירים לעזאזל, ומצב זה נותר בתוקפו גם לאחר חידושה של הריבונות היהודית בישראל.

כעת, משנתחדשה ריבונות עם ישראל בארצו, מה צריך להיות יחסן של היהדות ושל המסורת היהודית לכוח הפוליטי והצבאי? האם ההגות היהודית לתולדותיה מתווה גישה מובחנת לאחריות הכרוכה במנהיגות ובקיום המדיני? כיצד מתייחסים הספרות, התרבות וחיי הדת שעוצבו בגולה למציאות היהודית המודרנית, שבמרכזה מדינת ישראל אך לצדה אוכלוסיות ניכרות של יהודים שעדיין חיות כקהילות מיעוט במדינות שחלקן ידידותיות, חלקן סובלניות ואחרות עוינות?

בסמינר נדון בדילמות הנוגעות לכוח היהודי, בהדרכתם של פרופ’ רות וייס מאוניברסיטת הארוורד, איש הפילוסופיה ועורך אתר ‘מידה’ ד”ר רן ברץ, והמומחה למזרח התיכון אליוט אברמס שכיהן כמשנה ליועץ לביטחון לאומי בממשל האמריקני. מתוך עיון בתנ”ך, בספרות יהודית מודרנית, בביוגרפיות של מדינאים יהודים ובמגוון מקרי מבחן היסטוריים, נתחקה אחר הנפש היהודית ואחר המציאויות של המצב היהודי הפוליטי המודרני.

הסמינר יתקיים במרכז תקווה שבלב מנהטן, ניו יורק (165 E. 56th Street). הפעילות תתקיים מימי שני ועד ימי שישי לאורך היום, ולעתים תידרש נוכחות המשתתפים גם בערבים. בימי שישי הפעילות תסתיים בשעה מוקדמת יותר.