Facebook Twitter LinkedIn
 

ירושלים

המסורת המערבית של החירותEnglish

בנובמבר 16-20 2014 , כ"ג-כ"ז בחשוון תשע"ה
שפת ההוראה: אנגלית
מועד האחרון להגשת מועמדות: 10 באוגוסט, 2014
מלגה: $2,000 (תושבי ישראל); $3,000 (המגיעים מחוץ לישראל)

fall2014-tradition_liberty-thumb-200x200

בישראל, בארצות-הברית ובכל המדינות הדמוקרטיות במערב מתנהל ויכוח יסודי על מהותו של החופש. הכרזת העצמאות האמריקנית ומגילת העצמאות של ישראל מבטיחות זכויות אזרח אישיות במדינה חופשית. אך מהיהמסורת המערבית של החירות שהבטחות מכוננות אלו צמחו ממנה? ומה מצבה של מסורת זו כיום?

בהקשר הפוליטי, רעיון החופש הוליד את הדמוקרטית המודרנית ואת הממשל הייצוגי. בפוליס היוונית העתיקה, החופש התבטא בכך שהאזרחים דנו בכיכר העיר בענייני ציבור. משמעות החופש הייתה מימושה של ריבונות מדינית ישירה ובלתי-מתווכת, אלא שמימוש זה כלל גם כפיפות מוחלטת של האזרח לצו הקיבוצי של הפוליס. כדי למסד באופן חוקתי את ההגנה על הזכויות ולכונן חופש פוליטי אמתי במובנו המודרני, נדרשו למערב עוד אלפי שנים שבמהלכן התגלה רעיון זכויות הפרט וקמו פילוסופים ומדינאים כג’ון לוק וג’יימס מדיסון. מוסדות החופש הפוליטי הליברלי נתנו אמנם למדינה המודרנית את צורתה, אך מהויות כגון המשפחה, הדת, המסורת וההתאגדויות הפרטיות של החברה האזרחית נותרו משענת חיונית לקיומה. כפילות זו הייתה ונשארה האתגר הגדול של החופש הפוליטי הליברלי: שמירה על המסגרת הפרוצדורלית של הזכויות, ובמקביל טיפוח של המשאבים הקיומיים והחברתיים שמסגרת זו נשענת עליהן.

בהקשר הכלכלי, רעיון החופש הוליד את כלכלת השוק, אשר חילצה מיליוני אנשים מחיי דוחק והעלתה אותם אל המעמד הבינוני. במיטבה, כלכלת השוק מעודדת את יצרני העושר לדאוג לעצמם ולילדיהם; היא מטפחת את המידות הטובות הבורגניות של היצרנות וההסתפקות העצמית; והיא משחררת את היצירתיות מכבליה כדי לשפר את חייהם של בני האדם. אלא שהכלכלה החופשית עלולה גם לטפח קמצנות, תאוות-בצע ורדיפה אחר האינטרס האישי הצר. כמה מסנגוריה של הכלכלה החופשית אפילו הודו שהיא מקדמת את טובת הכלל באמצעות מידותיהם הרעות של היחידים. משימתם של הכלכלנים הפוליטיים הייתה ונותרה לרתום לטובת החברה את המרץ והמידות הטובות של כלכלת השוק, ולרסן את המידות הרעות העלולות לבוא בה לידי ביטוי.

הסמינר, בהדרכתם של איש מדע המדינה מאוניברסיטת סטנפורד ד”ר פיטר ברקוביץ ואיש הפילוסופיה ועורך אתר ‘מידה’ ד”ר רן ברץ, יוקדש לעיון בעבר, בהווה ובעתיד של רעיון החופש ושל מסורת החירות. כיצד תורמת החירות לשגשוג ולאושר? מה מקומה ביהדות, וכיצד היא קשורה לאופייה הייחודי של מדינת היהודים? עם אילו איומים חיצוניים ופנימיים היא מתמודדת במדינות המערב, ועל אילו משאבים – רוחניים, תרבותיים, פוליטיים וחומריים – יכולות הדמוקרטיות הליברליות להישען כדי לשמר את ההבטחה שכוננה אותן?

הסמינר יתקיים בבית אביחי שבמרכז ירושלים (המלך ג’ורג’ 44). הפעילות תתקיים מיום ראשון ועד יום חמישי לאורך היום, ולעתים תידרש נוכחות המשתתפים גם בערבים.