Facebook Twitter LinkedIn
 

ניו יורק

הקפיטליזם ועתיד הדמוקרטיהEnglish

בנובמבר 21–10 2014 ,י"ז-כ"ח בחשוון תשע"ה
שפת ההוראה: אנגלית
מועד האחרון להגשת מועמדות: 10 באוגוסט, 2014
מלגה: $2,000 (תושבי אזור ניו יורק); $3,500 (תושבי ארה”ב); $5,000 (המגיעים מחוץ לארה”ב)

fall2014-capitalism-2-thumb-200x200מהו היחס בין הקפיטליזם והדמוקרטיה? האם החופש הכלכלי משרת את החופש הפוליטי ומחזק אותו, או אולי רדיפת הרווח מקלקלת את התכונות המוסריות הנחוצות לקיום חופש פוליטי? האם הדמוקרטיה המודרנית

בעידן המודרני צמחו הקפיטליזם והדמוקרטיה בצוותא, כשני רעיונות העוסקים באופן שלטונם של בני האדם על עצמם. אין זה מקרה שספרו הקלאסי של אדם סמית ‘עושר העמים’, הטקסט המכונן של רעיון המשק החופשי המודרני, הופיע לראשונה ב-1776, אותה שנה שבה נוסדה הדמוקרטיה האמריקנית. חזון זה של החברה הטובה הוקדש להגנת זכותו של האדם לבחור את מנהיגו וזכותו לשאוף לרווחים כספיים. בעיני סמית, כמו גם בעיני מייסדי ארצות-הברית, תפקידה של הממשלה הוא להבטיח שכל האזרחים יוכלו לממש בכל עת זכויות וחירויות ברורות מאליהן אלו.

החברות הדמוקרטיות והקפיטליסטיות עוררו עוד מראשית דרכן התנגדות מוסרית ופוליטית רבה. מדינות-הרווחה הדמוקרטיות המודרניות בחרו להציב לשוק החופשי מגבלות ניכרות, ובשם השוויון לחלק את העושר

מחדש. המאה העשרים הפגישה אותנו גם עם חברות דמוקרטיות רבות ששורשיהן לא היו קפיטליסטיים כלל, כגון מדינת ישראל, ועם חברות שניסו לשלב בין עושר שרק הקפיטליזם מסוגל ליצור לבין משטר סמכותני המקומם את נפשו של כל שוחר חירות.

בסמינר זה נעיין בשאלות היסוד של הכלכלה הפוליטית – תחילה בעזרת כתבי מופת מן ההגות הכלכלית והדמוקרטית המודרנית, ובהמשך דרך התבוננות במחלוקות בנות-זמננו ובדילמות של מדיניוּת המעסיקות כיום את המדינות הדמוקרטיות המתקדמות.

את הלימודים בשבוע הראשון יוביל יובל לוין, עורך מייסד של כתב העת National Affairs ומאנשי הרוח הבולטים בציבוריות האמריקנית. מתוך עיון בכתבי אריסטו וג’ון לוק, אדם סמית וקרל מרקס, נתבונן ביחס שבין בקשַת העושר לבין השאיפה לחברת מופת.

המרצה בשבוע השני יהיה כריסטופר דה-מוּת’, לשעבר נשיא מכון American Enterprise Institute וכיום עמית בכיר במכון הדסון. בשבוע זה נתמקד בהוגים בני המאה האחרונה, שיעזרו לנו להבין את היחסים בין פוליטיקה דמוקרטית, מדיניות ציבורית ושגשוג כלכלי: נעיין בכתביהם של האייק, שומפטר ואירווינג קריסטול, ובקטעים נבחרים מספרו של תומס פּיקֶטי ‘ההון במאה העשרים ואחת’. יחתמו את הסמינר עיון במשבר הפיננסי של שנת 2008, ודיון בשאלה אם כלכלה חופשית היא תנאי לחברה טובה, ואם חברה המחויבת לחירות יכולה להעמיד גם סדר חברתי צודק וציבור אזרחים בעל מידות טובות.

הסמינר יתקיים במרכז תקווה שבלב מנהטן, ניו יורק (165 E. 56th Street). הפעילות תתקיים מימי שני ועד ימי שישי, כאשר נוכחות מלאה של המשתתפים תידרש בין השעות 9:15-12:30, עם הרצאות רשות ואירועים אחר הצהריים.

סמינר זה מתקיים בשיתוף פעולה עם קרן הרטוג – www.hertogfoundation.org.