Facebook Twitter LinkedIn
 

תל אביב

המלחמה – מקורותיה וסיבותיהEnglish

מועד: ט׳ עד י״א באייר תשע"ה, 30-28 באפריל 2015
מועד אחרון להגשת מועמדות: כ' בשבט תשע"ה, 9 בפברואר 2015

בהנחיית פרופסור פול וולפוביץ
מלגות השתתפות: $1,000

Origins-of-War-200x200

“המלחמה היא רכיב קבוע בחוויה האנושית, עוד מטרם היות הציוויליזציה”, כתב דונלד קגן בספרו החשוב על מקורותיה של המלחמה ושימור השלום. בייחוד נכון הדבר לחוויה הישראלית, שכן המלחמה וההתכוננות לה מלוות את חייהם של רבים. למרות זאת, בעולם המערבי בכלל וגם בישראל בפרט מעטים בלבד מנסים לרדת לשורש תופעת המלחמה באופן אינטלקטואלי, לדון במקורותיה וסיבותיה, ולפענח פשר את שכיחותה הרבה בקיום האנושי.

“הרוצה בשלום ייכון למלחמה” אמרו הרומאים, אך קגן מוסיף אזהרה: “באוזני רבים בעולם המודרני, למילה כוח יש צליל לא נעים”. אכן, העיסוק במלחמה עשוי להיות מרתיע, אך בשל היותה עובדה קבועה בחיינו, מוטב שנעמיק בהבנתה.

את זאת נעשה במשך שלושה ימים בתל-אביב: נחקור ונדון בתופעת המלחמה. מנחה הסמינר יהיה פרופ’ פול וולפוביץ, ששירת כסגן שר ההגנה של ארצות ברית בממשל ג’ורג’ וו’ בוש. כן כיהן וולפוביץ כנשיא הבנק העולמי, כדיקן בית-הספר היוקרתי ללימודים בינלאומיים מתקדמים (SAIS) ע”ש פול ניצה באוניברסיטת ג’ון הופקינס, וכשגריר ארצות הברית באינדונזיה. וולפוביץ הוא מהמפתחים המרכזיים של “דוקטרינת בוש” ושל דרך יישומה במזרח-התיכון. כיום הוא אורח ב-American Enterprise Institute ועוסק בחקר כלכלת המדינות המתפתחות.

הסמינר יתקיים באנגלית. הוא מיועד לישראלים, גברים ונשים, העוסקים בתחומים כגון צבא וביטחון, מדיניות ציבורית, כלכלה ועסקים, משפט, אקדמיה, עיתונות, חינוך, רבנות, מנהיגות קהילתית ועוד. מועד אחרון להגשת מועמדות: 9 בפברואר 2015

נדרשת התחייבות להשתתפות מלאה בכל השיעורים והדיונים במשך שלושה ימים. מלגת ההשתתפות תינתן למשתתפים בשקלים חדשים בהתאם לשער הדולר ביום התשלום.